Maa-aines- ja kiviainestoimitukset Oulun seudulla

Maarakentamisen ja kaivuutöiden ohella monta kertaa on asiakkaillamme myös tarve laadukkaiden maa-ainesten toimitukseen.

Myös tällä osa-alueella haluamme tarjota kokonaisvaltaista palvelua.

Multaa ja mullan seulontaa

Mursketta

Soraa

Multaa

Hiekkaa

Koristekiviä